Eluttag

Skydda eluttag utan att stänga igen dem för gott.  

Barnsäkra eluttag


Eluttag kan vara svåra att barnsäkra för man vill inte stänga igen dem för gott. Med våra vridbara skydd så kan man fortfarande använda uttagen samtidigt som de är skyddade för barnet. Så fort man drar ut sladden så stängs hålen igen.